ZpětÚvod Aukce

Aukce

 

Dražby

Odpovědný pracovník: Bohumil Vašíček
E-mail: vasicek@jaromer.net 

číslo koncese 20793 

Provádění veřejných aukcí:

  • Nemovitostí (stavby, pozemky, byty nebo nebytové prostory podle zvláštních předpisů)
  • Podniku (části podniku)
  • Majetková práva (podíly v obchodních společnostech, pohledávky)
  • Nehmotný majetek (autorská práva, ochranné známky)
  • Movité věci (auta, stroje, nástroje, kancelářské a bytové zařízení a vybavení, zásoby podniku, zvířata)
  • Klenoty (předměty z drahých kovů, kamenů apod.)
  • Umělecké předměty (obrazy, sochy apod.)
  • Starožitnosti

Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz