ZpětÚvodO nás Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí:

Odpovědný pracovník: Bc. Petr Šára
E-mail: sprava@rex-jaromer.cz 

Vedle převodů nemovitostí se již od r. 1993 zabýváme i správou nemovitostí. V současnosti zajišťujeme správu  94 domů / přes 1400 domácností, z čehož představuje cca 5% cellkového objemu správa nájemních domů a cca 95% společenství vlastníků jednotek. 

Setkáváme se i s případy, kdy se na nás soud obrátí s žádostí o opatrovnictví v těch SVJ, kde je třeba obnovit jejich řádnou funkci.


Co nabízíme:

 • Zajištění správy nemovitostí ve vlastnictví fyzických i právnických osob
 • Zajištění správy domů rozdělených dle zákona č. 72/1994 Sb. a Občanského zákoníku, zák. 89/2013 Sb. - Společenství, samozřejmostí je vedení účetnictví a součinnost při údržbě, opravách,nabídkových rozpočtech apod.
 • Vypracování nájemních a podnájemních smluv, evidenčních listů, výpočty nájemného
 • Vypracování rozúčtování nákladůza služby spojené s užíváním bytu, nebytových prostor apod.

Správu nemovitostí (bytů) s nájemníky, ale i bytů v osobním vlastnictví zajišťujeme za pomoci vysoce profesionálního software a dalšího technického vybavení. Toto je dále připraveno na neustálý vývoj a zlepšování v souladu s potřebami našich zákazníků, kteří mohou nahlížet na svá data NON-STOP přes internet. http://sprava.rex-jaromer.cz

Správa nemovitostí je prováděna v rozsahu dle konkrétní dohody, kde základními úkony však jsou vždy

 • evidence došlých plateb od uživatelů bytů a jejich roční vyúčtování (nájemné, služby, příspěvky na správu domu apod.)
 • evidence a úhrada došlých faktur (podléhá vždy schválení vlastníků bytů)
 • rozúčtování ročních nákladů na služby na jednotlivé uživatele včetně vyúčtování nedoplatků a přeplatků na službách
 • v případě správy SVJ, vedení účetnictví
 • upomínání a vymáhání případných dlužných úhrad 
 • vyčíslení a vymáhání případné sankce za neplacení
 • zajišťování údržby a oprav na základě požadavdu zástupce SVJ, resp. vlastníka domu; cenové nabídky od potenciálních dodavatelů; pomoc při zajištění výběrového řízení

Již více než 20 let nabízíme náhled na data přes internethttp://sprava.rex-jaromer.cz

kontakty: 491 811 725, 777 640 525, e-mail: sprava@rex-jaromer.cz

Provozní doba:

Pondělí: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Úterý: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Středa: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00
Pátek: 8.00 – 11.30

Individuální schůzky i mimo provozní dobu je možné dojednat na uvedeném kontaktním spojení.


Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz