ZpětÚvodO nás Pořízení nízkouhlíkové technologie do společnosti, OP PIK

Podpora obnovitelných zdrojů energie

 Zodpovědně přistupujeme k otázce snižování emisí v České republice, a proto naše společnost pořídila vysoce moderní elektromobil a inteligentní dobíjecí stanici s akumulací energie v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem "Pořízení moderní nízkouhlíkové technologie REX -nemovitosti, s.r.o.". Projekt jsme realizovali v letech 2017-2020 .  Jeho cílem je zajistit technologický pokrok firmy, což povede k úspoře nákladů na provoz vozového parku a podpoří udržitelný rozvoj a přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí formou snížení lokálních emisí.

   Pro pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice bylo vypsáno výběrové řízení. Výledkem toho bylo pořízení elektromobilu zn. Tesla Model 3, který se v současné době pyšní titulem nejbezpečnějšího vozidla na světě a zároveň je technologicky nejvyspělejším elektromobilem na trhu. U elektromobilu, díky absenci tradičních součástí (spalovací motor, převodovka, výfukové potrubí atd.) odpadají náklady na jejich údržbu, stejně jako odpadá potřeba likvidace mazivových olejů zatěžujících životní prostředí. Díky efektivní rekuperaci energie se výrazně snižuje i intenzita užívání brzd, čímž proti užití elektromobilu proti tradičním automobilům ještě více přispívá ke snižování zátěže životního prostředí. 
    Nákup zmíněného elekromobilu a dobíjecí stanice byl spolufinancován v rámci projektu z OP PIK, Výzva III, programu podpory Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny.

Název programu: OP PIK,Nízkouhlíkové technologie Výzva III
Název projektu: Pořízení moderní nízkouhlíkové technologie REX -nemovitosti, s.r.o.
Jméno žadatele: REX-nemovitosti, s.r.o.
Termín realizace: 22. 8. 2017 - 10. 1. 2020
Způsobilé výdaje:  774 533,52 Kč
Dotace: 580 900,14 Kč

Popis projektu: Cílem projektu v rámci programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Realizací projektu dojde k naplnění specifického cíle programu, jímž je uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin.

Závěry a výsledky: Výstupem projektu je pořízení elektromobilu s dobíjecí stanicí, což  vede k využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v  surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. Tím se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. V rámci projektu je kladen důraz rovněž na udržitelný rozvoj v podobě podpory zlepšování životního prostředí.


Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz