Makléři

Každý makléř pracující pro realitní kancelář REX Jaroměř má k dispozici Obchodní zastoupení, které ho opravňuje k určitému druhu činnosti - toto Obchodní zastoupení je makléř povinen Vám na požádání předložit a dále je povinen jej přikládat vždy k uzavřené Zprostředkovatelské smlouvě. Pokud makléř překročí svoji pravomoc a jeho jednání bude v rozporu s tímto Obchodním zastoupením, obraťte se na vedení společnosti: Bc. Petr Šára a Mgr. Zdeňka Šárová info @rex-jaromer.cz, 777 781 051

Podpisy smluv:

Zprostředkovatelská smlouva - makléř může podepisovat s klientem samostatně, pokud ho k tomu opravňuje Obchodní zastoupení

Smlouva o rezervaci, Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Kupní smlouva, Smlouva o převodu členského podílu, atd. - podpisy těchto smluv probíhají pouze v sídle rk REX Jaroměř - nám. Československé armády 54, 551 01 Jaroměř (pokud situace nevyžaduje jiné řešení), a to vždy za účasti majitelů společnosti (Bc. Petr Šára a Mgr. Zdeňka Šárová)

Kupní cena:

záloha kupní ceny, úhrada kupní ceny vždy zprostředkují  a zajistí majitelé společnosti (Bc. Petr Šára, Mgr. Zdeňka Šárová) a proti příjmovému dokladu - jiná úhrada kupní ceny není možná ( kdy je sjednán typ úschovy financí, než na účet rk)

Makléř:

všichni makléři realitní kanceláře REX Jaroměř jsou vyškoleni tak, aby byli schopni řádně vykonávat tuto činnost. Pokud má klient dotazy týkající se konkrétní nemovitostí, je makléř povinnen mu tyto dotazy zodpovědět, příp. co nejdříve tyto informace obstarat (např. při potřebě součinnosti stavebního úřadu atd.)

Pokud se setkáte s makléřem, jehož jednání je v rozporu s výše uvedeným, příp. pokud nebudete spokojeni s jeho vystupováním, kontaktujte vedení společnosti info@rex-jaromer.cz, 777 781 051

Své dotazy / nabídky můžete jednotlivým makléřům zasílat na jejich  mail. 


Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz