Makléři

Každý makléř pracující pro realitní kancelář REX Jaroměř obdrží Obchodní zastoupení, které ho opravňuje k určitému druhu činnosti - toto Obchodní zastoupení je makléř povinen Vám na požádání předložit a dále je povinen jej přikládat vždy k uzavírané smlouvě (zprostředkovatelské smlouvě, smlouvě o rezervaci). 

Smlouvy:

Smlouva o zprostředkování - makléř je oprávněn s klientem uzavírat samostatně

Smlouva o rezervaci - smlouva je uzavírána v kanceláři společnosti a makléř je přítomen jednání a je oprávněn s klientem smlouvu uzavřít

Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Kupní smlouvě, Dohoda o převodu členského podílu - tyto smlouvy jsou uzavírány vždy pouze v sídle rk REX Jaroměř - nám. Československé armády 54, Jaroměř (pokud situace nevyžaduje jiné řešení), a to vždy za účasti majitelů společnosti ( Bc. Petr  a Mgr. Zdeňka Šárová) - makléř není oprávněn k podpisu těchto smluv

Všichni makléři jsu vyškolení tak, aby byli schoplni řádně vykonávat svoji činnost. Pokud má klient dotazy týkající se konkrétní nemovitosti, je makléř povinen u tyto dotazy zodpovědět, příp. v co nejkražším čase zajistit potřebné informace.

Makléři nejsou v žádném případě oprávněni k vybírání kupních cen, ani záloh kupních cen - způsob úhrady je vždy sjednán v dané smlouvě.


Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz