ZpětÚvodZáruka kvality Rezervace nemovitostí

Rezervace nemovitostí

V případě, že si klient vybere nemovitost z nabídky rk REX Jaroměř, dojedná s ním makléř termín podpisu Smlouvy o rezervaci. Smlouva o rezervaci slouží k blokaci nemovitosti pro určitého klienta na určité období

V rezervační lhůtě:

  • klient se zavazuje uzavření Kupní smlouvy, příp. Smlouvy o smlouvě budoucí
  • rk REX Jaroměř se zavazuje, že nemovitost nebude dále dalším klientům nabízet
  • majitel nemovitosti dodrží sjednanou rezervaci a neuzavře smlouvu na převod nemovitosti se třetí osobou

Smlouva o rezervaci je u rk REX Jaroměř vždy uzavírána mezi rk REX Jaroměř, zájemcem o koupi a vlastníkem nemovitosti BEZ PODPISU VLASTNÍKA  NEMOVITOSTI  JE  SMLOUVA  NEPLATNÁ

Smlouva o rezervaci:

  • je vždy uzavírána na dobu nezbytně nutnou pro zajištění financování kupujícího. Pokud kupující hradí kupní cenu nemovitosti z vlastních prostředků (bezhotovostním převodem), není Smlouva o rezervaci nutná a rk REX Jaroměř zprostředkuje zajištění  k podpisu přímo Kupní smlouvu
  • uzavírají klienti vždy  za účasti majiele společnosti (Bc. Petr Šára a Mgr.Zdeňka Šárová)
  • při uzavření klient skládá rezervační zálohu, na její výši se vždy smluvní strany dohodnou. Rezervační zálohu klient uhradí v hotovosti při podpisu Smlouvy o rezervaci a obdrží doklad o přijetí platby, nebo složením na účet společnosti.  Rezervační záloha je v plné výši započítána do kupní ceny nemovitosti, v případě financování úvěrem ve výši 100% je rezervační záloha vrácena zpět kupujícímu (po ukončení realitního obchodu)
  • ve sjednané rezervační lhůtě nachystá rk REX Jaroměř potřebnou smluvní dokumentaci (aktuální LV, snímek, nabývací titul, podklady ze stavebního úřadu atd.) a zejména zprostředkuje návrh jKupní smlouvy, příp. Smlouvy o budoucí smlouvě kupní - tyto smlouvy jsou vždy zaslány pročtení v elektronické podobě prodávajícímu i kupujícímu, příp. i úvěrující bance kupujícího a právnímu zástupci kupujícího. Smlouva je uzavírána po vzájemném odsouhlasení a ve sjednaném termínu.

Hledání nemovitosti


Kontaktujte nás:

Prodej nemovitostí
777781051, 608540523
info@rex-jaromer.cz

Správa bytů a domů
777640525, 491811725
sprava@rex-jaromer.cz